Informacje/Ogłoszenia


Procedura postpowania na wypadek konieczności objęcia kwarantanną dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Gryfickiego


Oświadczenie rodziców zastępczych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w związku z sytuacją zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19


Zalecenia dla instytucji szeroko rozumianej pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych dotyczące
możliwości zapobiegania szerzeniu się koronawirusa
 
Program stypendialny dla dzieci i młodzieży z pieczy instytucjonalnej i rodzinnej

Towarzystwo „Nasz Dom” ogłasza Program  Stypendialny  skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej : spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, placówkach opiekuńczo -  wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz usamodzielniona młodzież do lat 24.

W ramach Programu Stypendialnego można uzyskań wparcie finansowe na zajęcia edukacyjne oraz rozwijające pasje i zainteresowania w wysokości do 2000 złotych  na dziecko. Dofinansowanie dotyczy np.  korepetycji poszerzających zakres podstawy programowej szkoły  podstawowej i ponadpodstawowej oraz korepetycje uzupełniające – np. nauka obcego języka, kursy na uczelnie wyższe, kursy zawodowe, koła naukowe, rozwój pasji i zainteresowań.

Źródłem Pomocy finansowej przyznawanej w Programie są środki otrzymane od Raiffeisen Bank Polska S.A., Fundacji Polish Childrens Rainbow z siedzibą w Kalifornii oraz z akcji „Góra Grosza 2017” prowadzonej w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych w całej Polsce.

Decyzją Zarządu Towarzystwa Nasz Dom kwota przeznaczona do dystrybucji w tegorocznej edycji Programu wynosi 166 000 zł.

Koordynator:
Elżbieta Prządka,
508 106 152  lub e.przadka@naszdom.org.pl

UWAGA WAŻNE – w dniach od 15 do 19 stycznia jestem poza zasięgiem do telefonu i poczty. W razie jakichkolwiek pytań proszę o wstrzymanie się do 22 stycznia. Dziękuję i zapraszam do składania wniosków.

Czas składania wniosków:
15 stycznia – 5 lutego 2018 roku
(decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu:
16 lutego 2018r -
wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl

Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu http://towarzystwonaszdom.pl/program-stypendialny-moja-przyszlosc/


POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

 
DO POMOCY DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
 
Jeśli masz wolny czas, lubisz pracę z dziećmi, chętnie pomagasz innym i jesteś otwarty na nowe doświadczenia
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!
 
 
 
Podstawowe  WYMAGANIA: 
 
- ukończony 18 rok życia, 
- stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu gryfickiego, 
- stan zdrowia pozwalający na opiekę nad dzieckiem  (zaświadczenie lekarskie), 
- niekaralność, 
- wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego, 
- posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
- preferowane osoby z wykształceniem pedagogicznym lub innym pokrewnym, 
- mile widziani studenci kierunków nauk humanistycznych, społecznych i osoby posiadające doświadczenie w pracy i w opiece nad dzieckiem. 

Osoby chętne prosimy o kontakt:

 

* z kierownikiem Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Gryficach pod nr tel. (91) 384-66-26 lub 385-66-08 wew. 512
bądź zgłoszenie się do naszej siedziby: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
ul. Dworcowa 22,  72-300 Gryfice
* biuro Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej – I piętro pokój nr 4.
 
 
plakat
 
Copyright PCPR Gryfice © 2016 r. Wszystkie prawa zastrzezone. UĹźywamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami przegladarki.   Realizacja WEB4U.PL