Powiatowy ośrodek wsparcia

Powiatowy Ośrodek Wsparcia

ul. Koszarowa 1 , 72-300 Gryfice
tel. 091 85 25 610

Ośrodek prowadzi 8 godzinne zajęcia dla 30 uczestników, przez pięć dni w tygodniu 

od poniedziałku do piątku , od godz. 7.30 do 15.30.


Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie oraz upośledzonych umysłowo.

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego

i funkcjonowania w życiu społecznym.

Osoba ubiegająca się o skierowanie do Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Gryficach składa stosowny wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych.

Ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej, a następnie komplet dokumentów przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, celem wydania stosownej decyzji administracyjnej.       

 

 

Odpłatność za uczestnictwo w zajęciach POW reguluje  ustawa z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej  /Dz.U. 2016, poz. 930 z późn. zm/.

 

Copyright PCPR Gryfice © 2016 r. Wszystkie prawa zastrzezone. UĹźywamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami przegladarki.   Realizacja WEB4U.PL