Punkt Interwencji Kryzysowej

Punkt Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, zgodnie z art. 46 i 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn.zm.) realizuje zadania w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej.
 
Poradnictwo specjalistyczne - w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom z terenu powiatu gryfickiego znajdującym się w sytuacji kryzysowej, mającym trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Sytuacja kryzysowa – krytyczne wydarzenie życiowe, wywołujące brak równowagi wewnętrznej, ma charakter przejściowy i wymaga adaptacji jednostki do nowych warunków czy okoliczności, konieczność ponownego dostosowania się do nowej sytuacji. Kryzys może być spowodowany wieloma czynnikami zewnętrznymi lub wewnętrznymi, niektóre z nich to: śmierć bliskiej osoby, przemoc domowa, uzależnienia, ostry konflikt z rówieśnikami, trudności w nauce, utrata pracy, choroba, rozstanie, niepowodzenia życiowe itp. Sytuacja kryzysowa rodzi stres, niepewność, poczucie braku kontroli nad własnym życiem i lęk.

Wobec osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej podejmowane są działania interwencyjne bez względu na posiadany dochód.
Udzielana jest natychmiastowa bezpłatna pomoc specjalistyczna:

•    pracownika socjalnego
•    prawnika
•    psychologa
•    terapeuty uzależnień
•    terapeuty dla ofiar przemocy

Poradnictwo specjalistyczne oraz interwencje realizowane są przez
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Dworcowa 22, 72 – 300 Gryfice
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
 
Formy kontaktu:

telefonicznie, pod numerem: 91 384 66 26 lub 91 385 68 08
osobiście: w siedzibie PCPR, pokój 3, I piętro

Copyright PCPR Gryfice © 2016 r. Wszystkie prawa zastrzezone. UĹźywamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami przegladarki.   Realizacja WEB4U.PL